سیستم خبره عیب ی و تشخیص علت روشن نشدن لپ تاپ

درخواست حذف این مطلب
اختصاصی از فایلکو سیستم خبره عیب ی و تشخیص علت روشن نشدن لپ تاپ با و پر سرعت . این سیستم خبره برای عیب ی و رفع نقص لپ تاپ  که روشن نمی شود کاربرد داشته و به کاربر کمک عیب آن را پیدا و رفع نماید این سیستم خبره به زبان کلیپس و در محیط نت پد نوشته شده است همراه این برنامه دو فایل ورد شامل توضیحات یک صفحه  و نمودار درختی و توضیحات 6 صفحه ارائه شده است با سیستم خبره عیب ی و تشخیص علت روشن نشدن لپ تاپ